FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

 

OD POČÁTKU ÚNORA BUDE TATO APLIKACE SLOUŽIT I PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VE VÝZVĚ NA PODPORU POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (CIZINCI MŠ)

Formulář žádosti v této výzvě se otevře počátkem února a bude přístupný v části PROJEKTY nahoře v liště (zobrazí se pouze přihlášenému žadateli). Nový uživatelé systému (zájemci o podporu ve Výzvě CIZINCIMS se už teď můžou do systému REGISTROVAT

 

Rychlé odkazy:

 

COVID-19 (zastavení VI. etapy) - Čestné prohlášení - Heslo - IZO a REDIZOPočet cest - Počet kilometrů - Právní subjektivita - Projekt - Registrace - Závěrečná zpráva      

 

Výpočet skupin (CIZINCIMS)

Pro stanovení výše dotace je potřeba určit počet skupin dětí, u kterých bude probíhat výuka. Pro určení počtu skupin platí nasledující:

- V jedné skupině může být max. 10 dětí (pokud máte celkem 12 dětí, je třeba je rozdělit do dvou skupin).

- Další skupinu lze založit, až když se max. počet předchozí naplní (t.j. dokud není v jedné skupině 10 dětí, nelze založit novou. Pokud máte 9 dětí, jedná se pořád o jednu skupinu) 

 

1. Registrace

1.1. Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-plavani.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

1.2. Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

 

2. Údaje o organizaci

 

2.1. Jak vyplnit Právní subjektivitu

Položku "Právní subjektivita" načítá systém z veřejného rejstříku Ministerstva financi - ARES. Přihlaste se do systému a klikněte na odkaz Údaje o organizaci (vpravo nahoře). V kapitole Nastavení organizace klikněte na modrý, podtržený text "AKTUALIZOVAT Z ARES". Pokud by se přenos dat nezdařil, nebo by z nějakého důvodu nebyly údaje načtené z ARESu správné, můžete na tuto skutečnost upozornit v příslušném políčku.

 

2.2. Kde najdu IZO (pracoviště) a REDIZO (školy)
 
Nejrychlejší způsob jak si ověřit IZO a REDIZO je využít vyhledávání v Rejstříku škol a školských zařízení
 

NAHORU

 

3. Zakládání a editace obsahu projektu

3.1. Jak správně vyplnit políčko Počet cest?

Jednou cestou se rozumí jízda jedním autobusem z místa výuky na místo plavání a zpátky.  Pokud do bazénu pojedete více autobusy, počet cest se násobí počtem autobusů.

Příklad: Výuku plavání máme naplánovanou po dobu 10 týdnů, vždy v pondělí. Žáci se nevejdou do jednoho, takže pojedeme 2 autobusy. Počet cest je: 20 (První i druhý autobus pojedou 10x tam a zpátky).

 

3.2. Jak správně vyplnit políčko Počet kilometrů?

Je potřeba stanovit počet kilometrů za JEDNU cestu (viz. otázka výše). Kromě reálné vzdálenosti, kterou autobus ujede z místa výuky na místo plavání a zpátky, si někteří dopravci můžou účtovat i čekání a tzv. přístavné kilometry. V takovém případě je možné tyto kilometry a čas navíc připočítat k celkovému počtu kilometrů. Jedna hodina čekání (zaokrouhlená nahoru) se pak chápe jako 4 ujeté kilometry. Celkový počet kilometrů se zaokrouhluje na celá čísla nahoru

Příklad: Jedeme ze školy do bazénu vzdáleného 10 km. Autobus musí urazit 3 km než z garáže přijede před školu. A pak další 3 km až pojede zpátky prázdný do garáže (ne každý dopravce si to účtuje). Dopravce nám naúčtoval 2 hodiny čekání. Počet km je:  34 ((3km+10km+(2*4km)+10km+3km)).

 

3.3. Jak postupovat, když výuka plavání bude probíhat v roce 2017 i v roce 2018?

Pro termíny výuky plavání, které proběhnou v roce 2017, se přihlásíte do první etapy rozvojového programu, která je určena pro září – prosinec 2107. Pro termíny výuky plavání v roce 2018 se přihlásíte do druhé etapy rozvojového programu, která je určena pro leden – červen 2018.

 

3.4. Můžete mi poradit s výpočtem počtu kilometrů a cest, když budeme podávat žádost o dotaci v rámci jedné školy, ale dvou pracovišť, přičemž každé pracoviště sídlí v jiné obci, bude jezdit do jiného bazénu a jedno pracoviště má termíny na podzim 2017 dvakrát týdně a druhé pracoviště v roce 2017 i v roce 2018 jednou týdně?

Je třeba spočítat počet kilometrů na výuku plavání tam a zpět v rámci obou pracovišť za rok 2017 včetně přístavných kilometrů dohromady (případně vynásobených počtem autobusů) a vydělit počtem týdnů, kdy budou obě pracoviště jezdit na plavání. Získá se imaginární průměr počtu kilometrů na jednu cestu tam a zpět včetně přístavných kilometrů v rámci jednoho týdne. Do počtu cest pak bude zapsán počet týdnů, kdy bude škola v roce 2017 jezdit na plavání. Pro rok 2018 se přihlásí škola do druhé etapy rozvojového programu a vyplní zbylý počet cest za pracoviště, které dokončí výuku plavání přesně podle počtu kilometrů na plavání a zpět včetně přístavných kilometrů a čekací doby a doplní počet cest.

 

3.5. Je možné využít pro výuku plavání školu v přírodě? Můžeme v tom případě požádat o dotaci na cestu tam a zpět?

Ano, je to možné. V tom případě se budou do systému zapisovat dvě cesty (případně násobené počtem autobusů), včetně přístavných kilometrů - cesta tam: přístavné kilometry, počet kilometrů v rámci cesty na školu v přírodě, cesta zpět včetně přístavných kilometrů; to se bude opakovat při cestě zpět ze školy v přírodě, tedy dvě cesty.

 

3.6. Můžeme požádat o dotaci v případě, že bazén je v místě sídla školy a žáci jezdí na výuku plavání MHD nebo linkovým autobusem? Pokud ano, jak budeme dokládat jízdné, když nemáme s dopravcem uzavřenou smlouvu?

Ano, o dotaci můžete požádat. Už to, že jedete MHD nebo linkovým autobusem, je určitým způsobem uzavření smlouvy. Nejschůdnější by bylo zakoupit hromadnou jízdenku pro všechny včetně doprovodu a předložit tuto jízdenku jako doklad o zaplacení cestovného. Je možné také předložit jednotlivé jízdenky účastníků, ale to by bylo mnohem složitější.

 

3.7. Při vyplňování polí mi po kliknutí na políčko Uložit vyskočí hláška: formulář obsahuje chyby, napravte je prosím.

Systém bere celý formulář jako jeden celek, přičemž všechna pole jsou pro vyplnění povinná. Pro systém je tedy nevyplněné pole považováno za chybné. Pro uložení informací v této záložce je třeba mít ve všech polích alespoň nějaký text, byť nesmyslný (stačí jedno písmeno). To vám umožní záložku uložit a poté se vrátit k jednotlivým polím a dopsat do nich již platné informace.

 

3.8. Při vyplňování polí mne systém odhlásil a data se mi neuložila. Jak to mám udělat, abych o data nepřišla?

Systém bere celý formulář jako jeden celek, čili je třeba ukládat celý formulář najednou. Při delší době vyplňování, resp. nečinnosti vás systém z bezpečnostních důvodů odhlásí. Abyste nepřišli o data, vložte buď do každého textového pole na začátku alespoň jeden znak a ukládejte pak formulář průběžně nebo si texty napište kompletně ve wordu a pak je překopírujte do jednotlivých polí formuláře.

 

3.9. Po vložení "úvozovek" do textových polí formuláře se mi nechce text uložit. Co s tím?

Do všech polí prosím pište texty bez uvozovek. Chcete-li nějaká slova zvýraznit, napište je VELKÝMI PÍSMENY.

 

3.10. V žádosti jsme nenašli text s potvrzením správnosti údajů. Jak toto máme potvrdit letos?

V kapitole Metodika | Ke stažení najdete soubor Čestné prohlášení žadatele ke stažení. Tento soubor vytiskněte, podepište a vložte naskenovaný do Příloh žádosti.

 

 

NAHORU

 

4. Uzavření a podání projektu

4.1. Ukončili jsme vyplňování  projektu v systému. Jak ho podáme? Letos se prý žádosti neposílají písemně.

Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Po uzavření projektu se tento projekt přesune v přehledu projektů z části Rozpracované projekty do části Podané projekty v tomto roce, kde je možné stáhnout náhled žádosti ve formátu PDF. Projekt SE NEPOSÍLÁ v listinné podobě. V posledním sloupci sice najdete odkaz Stáhnout PDF žádosti, ale ten je jen pro Vaši potřebu, abyste měli všechny vyplněné kapitoly v jednom dokumentu (Do tohoto dokumentu se nezkopíruje podpis ani razítko z Čestného prohlášení, které je potřeba nahrát samostatně).

 

 

NAHORU

 

5. Závěrečná zpráva

5.1. U mého projektu se objevill stav "Potřeba vložit závěrečnou zprávu" Co to znamená?

"Potřeba vložit závěrečnou zprávu" je technický termín stavu, kdy byl projekt podpořený a vyžaduje se vložení závěrečné dokumentace. Do systému is-plavani.msmt.cz je v určeném období možné vkládat závěrečnou zprávu. Závěrečnou zprávu k odpovídající etapě lze stáhnout na adrese: https://is-plavani.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/. Tento podepsaný a oskenovaný dokument je pak potřeba podle pokynů v systému nahrát k danému projektu (žádosti). 

Pokud potřebujete vyměnit / opravit již vloženou závěrečnou zprávu, využijte formulář helpdesk - https://is-plavani.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ - administrátoři systému Vám umožní provést opravu.

 

5.2. Kdy můžu nahrát závěrečnou zprávu k projektu?

Stav "Potřeba vložit závěrečnou zprávu" nastavují administrátoři systému is-plavani. Ve chvíli, kdy se tak stane, systém na kontaktní adresu žadatele odešle upozornění emailem a nový stav se začne zobrazovat u Vašeho projektu v přehledu všech projektů. Dříve, než se u Vašeho projektu objeví stav "Potřeba vložit závěrečnou zprávu" tuto zprávu nelze nahrát. Dle vyhlášení aktuální, V etapy podpory výuky plavání, je žadatel povinen nahrát závěrečnou zprávu do systému do 15.2.2021 (čl.12, odst.7). Systém tuto akci umožní v dostatečném předstihu.

 

6. COVID-19 (zastavení VI. etapy)

6.1. Z důvodu vyhlášení mimorádných opatření v souvislosti s COVID-19 jsme nerealizovali VI. etapu dle původního záměru. Jak postupovat?

MŠMT dne 8.4.2020 rozhodlo o zastavení VI. etapy. Dne 28.5.2020 pak byla vyhlášena nová, VII. etapa v rámci které lze požádat o podporu na období září-prosinec 2020 a ex-post i na období leden-červen 2020 (původně VI. etapa). Školy, které požádaly o podporu na leden-červen a jejich žádosti byly formálně v pořádku, byly vyzvané, aby původní projekty revidovaly dle skutečnosti - doplnily reálný počet žáků a celkový počet reálně najetých kilometrů. Nastaly tak 3 možnosti: 

  1. Plavání se neuskutečnilo 

  1. Plavání nebylo dokončeno 

  1. Plavání bylo uskutečněno v zamýšleném rozsahu

  2.  

Ve všech třech případech je potřeba, aby školy upravily a znovu podaly své projekty z VI. etapy - a to z důvodu, aby bylo možné proplatit alespoň část reálně vynaložených prostředků. Střučný popis, jak postupovat v jednotlivých případech lze nalézt zde

 

Vzhledem k obecné nespolehlivosti mailů doporučujeme po podání projektu průběžně sledovat v systému stránku Projekty, kde se zobrazují stavy a jejich změny u všech projektů včetně termínů na případné doplnění.